top of page

עאישה - עבודת יד

תאטרון חפצים הנוצר מרקמה בד ותכשיט, אשר נע בין הגלוי לנסתר בהשראת מסורת מספרי הסיפורים העממית. דמותה של עאישה אם כל המאמינים, אישתו של מוחמד הנביא, קמה לתחייה באמצעות יד מבט ומילה של אישה אחרת מזמן אחר.
 

יצירה, עיצוב, ביצוע : מורן אביב דביר

ליווי אמנותי: עמית דרודי, רוני מוסנזון, רות חוף

שותפה לעיצוב: ענת ארבל

 

הועלתה בבכורה באורך מלא בפסטיבל ״מרכז הבמה״ ירושלים 2013.​

bottom of page